Make your own free website on Tripod.com

 

หน้าหลัก ตุ๊กตาบาร์บี้ ตุ๊กตาหมของเล่น

ประวัติตุ๊กตา ani1


ตุ๊กตาบาร์บี้

มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อ รูท แฮนด์เลอร์ เห็นบาร์บาร่า ลูกสาวของเธอกำลังเล่นกับตุ๊กตากระดาษ และกำลังจินตนาการ ถึงบทบาทของตนเอง ในยามที่เติบโตขึ้น ซึ่งในขณะนั้นผลิตภัณฑ์ประเภทตุ๊กตา ที่มีอยู่ในตลาดจัดเป็นตุ๊กตาเด็กทั้งหมด รูทเห็นความจำเป็นในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิง ที่จะได้มีจินตนการ ถึงอนาคตของตนเองเมื่อยามที่ต้องเติบโตขึ้นด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ จึงเป็นจุดที่ก่อกำเนิดเป็นตุ๊กตานางแบบแฟชั่นวัยรุ่น ซึ่งรูทให้ชื่อว่า "บาร์บี้" และนี่คือที่มาของตุ๊กตาบาร์บี้ ที่ได้รับความนิยมอยู่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

ตุ๊กตา


ตุ๊กตามีมากมายหลายรูปแบบทั่วโลก ตุ๊กตาของไทยก็จะมีมากมาย เช่น ตุ๊กตาขนสัตว์ ตุ๊กตาบาร์บี้ไทย ตุ๊กตาชาววัง ที่สำคัญ
คือตุ๊กตาชาววังที่เป็นต้นกำเนิดของตุ๊กตาไทย ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยที่เห็นคุณค่าของความสวยงามจากตุ๊กตา
ที่บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงของเล่นของเด็กๆ แต่การประดิษฐ์ตุ๊กตาก็สามารถทำรายได้ให้กับบุคคล ครอบครัว และประเทศชาติได้
โดยการจำหน่ายตุ๊กตาที่น่ารักเหล่านั้น ตุ๊กตาชาววังของไทยก็เป็นที่นิยมนำมาเก็บเป็นของสะสมที่น่ารัก น่ารัก ได้ดีเช่นกัน